DOOPSEL: ook voor grote kinderen!

EEN EERSTE GESCHENK: EEN KRUISJE – toelichting en opdracht

Vrienden geven elkaar soms wel eens een geschenkje!
Dat kan een knuffel zijn of een kus of … een cadeautje.

Ook Jezus geeft zijn vrienden geschenkjes.

In de doopviering ontvangt een vriend van Jezus ‘een kruisje’.
De voorganger tekent een kruisje op het voorhoofd van het kind.
(In corona-tijden vraagt de voorganger aan de ouder(s) om het kind een kruisje te geven!)

Meestal zegt hij hierbij: God zegene en beware jou!

Dat betekent dat God en Jezus altijd bij die persoon zal zijn, ook (en zelfs vooral) wanneer het moeilijk gaat.

De voorganger vraagt gewoonlijk ook aan de familieleden om het kind een kruisje te geven.
Ouders, broers en zussen mogen dat doen in de doopviering.
Indien de geldende corona-maatregelen dit toelaten, is het mooi
dat ook grootouders, peters en meters de dopeling een kruisje geven.

Zij mogen dit niet 1x doen, maar zij mogen dit later, na de doopviering,
nog regelmatig HERHALEN.

Er zijn bijvoorbeeld veel gedoopten die elkaar een kruisje geven voor het slapengaan!
Ouders kunnen dat doen bij hun kinderen, kinderen kunnen dat doen bij hun ouders.
Je kan hierbij zeggen:
Lieve God,
wij willen Jou vragen,
wil onze hele familie (en ons NAAM)
zegenen en bewaren.