DOOPSEL: ook voor grote kinderen!

DE WEG VAN HET DOOPSEL – video

Misschien ben jij gedoopt als baby, misschien zal je binnenkort gedoopt worden …

Wie gedoopt wordt, mag samen met Jezus op weg gaan!
De viering, waarin één of meerdere kinderen gedoopt worden, … is eigenlijk ook een weg.
Tijdens de viering zetten we al 4 grote STAPPEN.
In deze reeks worden deze 4 stappen kort toegelicht!
Na het doopsel mag elke gedoopte VERDER OP WEG GAAN.
Zo mogen we Jezus steeds beter leren kennen!

In het onderstaande filmpje vertelt pastoor Bart nog wat meer over de doopviering!