DOOPSEL: ook voor grote kinderen!

VOORBEDE en HANDOPLEGGING – toelichting

In en door de Bijbellezing spreekt God tot ons.
Als iemand iets tot jou zegt, dan … is het maar ‘normaal’ en ‘beleefd’ om ook iets te antwoorden.
Nadat God tot ons gesproken heeft in de doopviering, richten wij ons al biddend tot God.

We BIDDEN voor al wie gedoopt worden / zijn
en voor alle mensen die ons dierbaar zijn.
Ook bidden we voor andere gelovigen die we misschien niet kennen,
maar die ook met Jezus op weg willen gaan.
Ook vergeten we niet om te bidden voor alle mensen,
die het moeilijk hebben, overal ter wereld.

Vervolgens vindt nog een bijzonder gebed en een HANDOPLEGGING plaats.
De voorganger houdt zijn HAND boven de dopeling.

Misschien ken je wel de uitdrukking ‘iemand een hand boven het hoofd houden’ …
Dat betekent dat je iemand beschermt.
Terwijl de voorganger zijn HAND boven de dopeling houdt,
bidt hij dat God het kind mag beschermen tegen alles wat slecht en kwaad is.