DOOPSEL: ook voor grote kinderen!

Wat is een DOOPVONT? – enkele opdrachten

Bij het doopsel wordt gebruik gemaakt van een DOOPVONT of een DOOPSCHAAL.
Hierin zit water en daarmee wordt een dopeling gedoopt!

Hieronder zien jullie enkele doopvonten:

Herken je wat hierop staat?
Jaja … dat is het doopsel van Jezus!
Het verhaal over de doop van Jezus staat in de Bijbel (zie: Matteüs 3,13-17 OF Marcus 1,9-11 OF Lucas 3,21-22)!

En wat zie je hier?

Dat zijn ‘engelen’!
Waarom denk je dat er engelen worden afgebeeld?
En … wat denken je mama, papa, broer, zus, meter, peter, oma of opa?

De doopvont wordt gedragen door engelen.
Zo mag een gedoopte zich gedragen weten door God en door vele ‘engelen van mensen’!
En … natuurlijk wordt ook aan elke gedoopte gevraagd om telkens opnieuw te proberen
om heel goed te leven en een engel te zijn voor velen!

En wat zie je op de doopvont hieronder?

Jaja … dat zijn heel veel huizen.
Het lijkt wel een hele stad!
Waarom zou er een hele stad worden afgebeeld op een doopvont? 
Wat denk jij en wat denken je mama, papa, broer, zus, meter, peter, oma of opa?

Wie gedoopt wordt, mag eigenlijk binnengaan in de stad van God, in het Rijk van God.
Elke gedoopte mag meewerken aan een wereld, zoals God die gedroomd heeft
én … elke gedoopte mag THUIS-komen bij God.
Telkens als we bidden of vieren mogen we ons thuis voelen bij God en Jezus
en na de dood mag een gedoopte ook thuiskomen in Gods hemelse Rijk.

En jij? 
Stel dat jij een doopvont mocht maken!
Hoe zou jij dat doen? Welke vorm geef jij de doopvont?
Komt er een afbeelding op of juist niet? 

En wat doet je mama, papa, broer, zus, meter, peter, oma of opa?
Kunnen jullie elk een tekening of knutselwerk maken van die doopvont?