Ga je mee op weg in geloof?

Wat een geluk

 

  • Wat zijn sleutels tot geluk? Het is een heel oude vraag, al heel vaak gesteld, nu nog altijd. Hoe leid je een gelukkig leven? Hoe bereik je geluk? Het christendom heeft verschillende manieren om op die vraag een antwoord te geven. Een van die manieren is de Bergrede, een ‘toespraak’ van Jezus aan een massa mensen. Laten we even kijken naar de tekst uit het Evangelie volgens Matteüs (hoofdstuk 5, verzen 1 tot en met 12). Lees die tekst aandachtig, bij voorkeur samen met je ouders of grootouders of peter/meter en, indien mogelijk, bij voorkeur uit een Bijbel.

 

“Toen Jezus deze menigte zag, ging Hij de berg op en, nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem.  2Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:
3     “Zalig de armen van geest,
want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
4     Zalig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
5     Zalig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
6     Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7     Zalig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8     Zalig de zuiveren van hart,
want zij zullen God zien.
9     Zalig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10     Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid,
want hun behoort het Rijk der hemelen.
11     Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt,
vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil:  
12Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Zo immers hebben ze de profeten vervolgd die voor u geleefd hebben. (Mt. 5, 1-12)

 

Hoe kijkt jouw tochtgenoot naar deze zinnen? Wat is zijn of haar sleutel tot geluk? En wat is die van jou? Wat is hier volgens jullie een mogelijke sleutel tot geluk? Hoe zie jij samen met jouw tochtgenoot telkens het tegenovergestelde woord? Dat kan helpen om samen te spreken over de weg die Jezus bespreekt.

 

  • Psychiater Dirk De Wachter schreef een boek met de titel “De kunst van het ongelukkig zijn”. Het is volgens hem zo dat mensen het afgeleerd zijn om zich eens ongelukkig te voelen. In onze samenleving kan men het volgens Dirk De Wachter dan ook best leren om een beetje ongelukkig te zijn.

Hoe kijkt jouw tochtgenoot naar het verband tussen de Bergrede en geluk, en naar de boodschap van Dirk De Wachter? Vraag je tochtgenoot om enkele woorden te vinden die hem of haar helpen bij het omgaan met zowel geluk als ongelukkig zijn.