34 students

Deze basisvorming is bedoeld voor kandidaten die door de pastorale eenheid gezonden worden om zich te bekwamen in het leiden van Woorddiensten met of zonder communie.

De kandidaat-gebedsleiders volgen 3 vakken aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen (HIGW): inleiding gebed en spiritualiteit, inleiding liturgie en sacramenten, inleiding bijbel OT / NT. Kandidaten die de beoogde competenties reeds (elders) verworven hebben, kunnen mits een bewijs hiervan een vrijstelling ontvangen voor de vakken aan het HIGW.

Daarnaast bestaat de opleiding ook uit een inleiding, 4 digitale leeractiviteiten, een eindopdracht en intervisiegesprekken voor de duur van de opleiding + 1 jaar.
Cursisten kunnen zelf bepalen wanneer zij starten met deze digitale leeractiviteiten en op welk tempo zij de cursus doorlopen.

In de digitale leeractiviteiten is er aandacht voor de Orde van Dienst, het liturgisch jaar en de band tussen de zondagslezingen, het spreken in de liturgie, … . Elke leeractiviteit bestaat uit een videofragment, één of meerdere cursusteksten of artikels en een opdracht, die uitgevoerd wordt binnen de pastorale eenheid van de kandidaat.

De cursus bevat, ten slotte, ook een eindopdracht waarin de kandidaat haar of zijn persoonlijke reflectie over een actueel thema met betrekking tot het voorgaan in een gebedsdienst dient uit te werken.

 

INTERVISIEGESPREKKEN 

Nieuw vanaf mei 2022 zijn de intervisiegesprekken! Tijdens deze gesprekken ga je in gesprek met je medecursisten onder begeleiding van Dhr. Anton De Preter, stafmedewerker voor liturgie. Deze intervisiegesprekken vinden viermaal per jaar plaats en zijn verplicht voor al wie het opleidingstraject volgt alsook voor wie net het opleidingstraject beëindigd heeft (tot 1 jaar na einde).

De eerstvolgende intervisiegesprekken zullen plaatsvinden op: 21 november 2023, 30 januari 2024 en 7 mei 2024; ze zullen doorgaan op het TPC (Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen) , steeds van 20.00 uur tot 22.00 uur. U ontvangt een herinneringse-mail 2 weken voor het intervisiegesprek.

 

AANMELDEN, KOSTPRIJS EN INSCHRIJVEN

U kan zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website. U ontvangt na aanmelding verdere gegevens over de inschrijving voor de opleiding. Voor vragen kan u zich wenden tot de FAQ of tot Mevr. Els Want (els.want@bisdomantwerpen.be). De kostprijs voor de opleiding (met inbegrip van de intervisiegesprekken) bedraagt €50.00 per jaar. De kostprijs voor de intervisiegesprekken na de afronding van de opleiding bedraagt €40.00 per jaar.

DANK om onderstaande knop ‘buy this course’ NIET te gebruiken.

Deze cursus is ontwikkeld en geschreven door Mevr. Lieve Gommers. Dhr. Anton De Preter, stafmedewerker voor liturgie, is verantwoordelijk voor de opleiding en Mevr. Els Want verzorgt de administratieve opvolging van de opleiding.

Instructor

€50,00