19 students

Handelingen van de Apostelen is niet het meest gekende Bijbelboek, zo ingeklemd tussen de evangeliën enerzijds en de brieven van Paulus anderzijds. Toch reikt het een uniek perspectief om ons te herbronnen en ons te bezinnen over verleden, heden en toekomst. De powerpoint geeft een eerste oriëntatie in het boek, waarbij zowel de historische context, de literaire opbouw en inhoudelijke thema’s aan bod komen. Ik hoop dat deze inleiding het lezen van en werken met dit Bijbelboek mag ondersteunen.
David Godecharle

Instructor

Gratis