21 students

Als kerk hebben we al van oudsher een gerichtheid op de buurt en vanuit die rol heeft de kerk bijgedragen aan organisaties en netwerken waarin mensen zorg dragen voor elkaar. Inmiddels is de zorg meer en meer geprofessionaliseerd, maar is er ook een tendens om mensen zoveel en zolang mogelijk thuis te laten verblijven. Vanuit het initiatief zorgzame buurten is het streven formele en informele zorg meer op elkaar af te stemmen, zodat de zorg minder versplinterd wordt zodat de mens en zijn of haar zorgvraag centraal komt te staan. Dit vraagt om samenwerkingsverbanden over religies, verenigingen, voorzieningen, overheden en organisaties heen. Tijdens de vicariale studiedag van de Kempen op 4 oktober 2022 verdiepten de aanwezigen zich in de betekenis van zorgzame buurten. Twee gewaardeerde lezingen van de voormiddag kunnen hier herbeluisterd worden. Klik – als u toegang heeft – op de “Enroll”-knop hieronder.

Instructor

Gratis