In uitvoering van de visietekst “Een houtskoolvuur met vis erop en brood” (2012) en de beleidstekst “De pastorale eenheid in het Bisdom Antwerpen” (2014) heeft Mgr. Johan Bonny de vicariaten Antwerpen en Kempen opgericht.

De pastorale bevoegdheid van deze vicariaten heeft zowel betrekkking op de parochies, als op de pastorale werking in de scholen, jongerengroepen, christelijke bewegingen, ziekenhuizen of woon- en zorgcentra. In samenwerking met het Vicariaat Diocesane Diensten ondersteunen zij de rekrutering, vorming en begeleiding van alle pastorale medewerkers in hun vicariaat.