CCV Antwerpen is de vormingsdienst van het bisdom Antwerpen en ressorteert onder vicariaat diocesane diensten.

Wat is CCV?

CCV is een erkende gespecialiseerde vormingsinstelling voor volwassenen. Ze wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid als landelijk gespecialiseerde instelling rond het thema zingeving en is gekaderd in de Vlaamse katholieke kerk.

Wat doet CCV?

 • CCV wil de bijbels-christelijke geloofstraditie ontsluiten in zijn vele dimensies
 • CCV ondersteunt door vorming en begeleiding mensen en groepen bij hun concreet engagement in kerk en samenleving en in hun persoonlijke geloofsweg.
 • CCV biedt aan het brede publiek de kans om kennis te maken met het geloof en de christelijke traditie en zet in op verdieping met betrekking tot christendom, kerk en het concrete leven als christen midden in een geseculariseerde, multiculturele en diverse maatschappij.
 • CCV zet in op verbinding en laat zich vanuit de interlevensbeschouwelijke dialoog uitdagen om verder taal te geven aan de eigen identiteit en cultuur. 

Voor wie doet CCV dat?

CCV richt zich zowel op algemene vorming van een breed geïnteresseerd publiek als op de diepgaande en voortgezette vorming van vrijwilligers en tenslotte ook van professioneel werkenden. Thema’s gaan van bijbel, spiritualiteit, christelijke levensstijl, liturgie en sacramenten over geloofsopvoeding en kerkopbouw tot maatschappij, ethiek, levensbeschouwing, religies en hun verhouding tot het christendom.

Hoe doet CCV dat?

 • CCV realiseert zijn opdracht voornamelijk door het aanbieden van vormingsprogramma’s. Daartoe wordt een veelsporig aanbod ontwikkeld rekening houdend finaliteit en met de doelgroepen: breed geïnteresseerden, vrijwilligers en beroepskrachten.
 • CCV werkt in haar programma’s aan zelfvertrouwen, aan inzichten, attitudes en vaardigheden van de deelnemers.  De focus ligt vooral op integratie van theorie en ervaring, op individuele reflectie en op het leren van en aan elkaar . De vorming is intensief, interactief, ervaringsgericht en sluit aan bij de individuele situatie en de context van de betrokkenen.
 • CCV streeft naar kwaliteitsvolle dienstverlening in een kwaliteitsvolle organisatie.
 • Behalve vorming biedt CCV ook begeleiding aan. Daarin is er een onderscheid tussen groeps- en individuele begeleiding.
 • Bij het eerste gaat het om het begeleiden van ontwikkelings- of veranderingsprocessen, conflictsituaties, samenwerking, toekomstplannen, enz.
 • Individuele begeleiding is vooral werkbegeleiding en supervisie en gebeurt onder meer bij het opnemen van een nieuwe taak, ter ondersteuning van iemand die zelf groepen begeleidt of als aanvulling bij groepsbegeleiding.
 • Begeleiding gebeurt in het kader van een leerproces en is afgebakend in de tijd.

CCV in de regio’s

CCV heeft een nationale structuur met een geregionaliseerde werking. Concreet betekent dit dat het aanbod georganiseerd wordt vanuit acht regionale secretariaten. De regio’s bepalen zelf binnen het uitgezette kader en afhankelijk van hun situatie en eigen invulling van de opdracht, tot wie ze zich binnen deze actieradius richten en met welk specifiek aanbod.