18 students
Tijdens het 3de jaar van het project Handelingen laten we ons inspireren door het boek van mgr. Bonny, ‘Overeind komen met Petrus’. De bisschop nodigt ons uit om in de komende maanden het boek te lezen, kritisch stil te staan, zowel bij het exegetische deel als bij de vragen die De Lepelsnijder aan hem stelt, en live met hem in gesprek te gaan over vragen die dit boek bij je oproepen.
In deze lessenreeks bieden we je bij vijf hoofdstukken uit het boek opdrachten aan. Zij dagen je uit na te denken over de onderwerpen die de Lepelsnijder aansnijdt in zijn dialoog met de bisschop. Elke les sluit af met de opdracht: ‘welke vraag wil jij inbrengen in deze dialoog?’. Voor de lessenreeks hoef je het boek niet aan te schaffen. Alle benodigde materiaal word je via dit platform aangereikt. Mocht je het boek willen aanschaffen, als je je inschrijft voor deze lessenreeks, ontvang je een kortingsvoucher van 2 euro voor het boek.

Je kan het boek bestellen bij de uitgeverij Halewijn: Mgr. JOHAN BONNY, Overeind komen met Petrus, uitgeverij Halewijn, ISBN 978-90-8528-614-1, 192 p. Voor meer informatie klik je op Overeind komen met Petrus

Je kan je inschrijven via onderstaande knop ‘enroll’.

 

 • Woord vooraf

  Mgr. Bonny schreef in het voorjaar 2021 het boek ‘Overeind komen met Petrus’. Startpunt van dit boek zijn het derde en vierde hoofdstuk uit het boek Handelingen. De bisschop licht in elk hoofdstuk een tekstpassage uit deze twee hoofdstukken toe. Daarna gaat hij in dialoog met de Lepelsnijder. Deze Lepelsnijder heeft hij ontleend uit het boek ‘De leek over de geest’ van Nicolaas van Cusa. Nicolaas gaat in het genoemde boek in gesprek met een buitenlandse filosoof en een ongeletterde lepelsnijder. De les van Nicolaas van Cusa is ‘leren denken in dialoog of in trialoog’. Het boek ‘Overeind komen met Petrus’ is een uitnodiging tot gesprek: met onszelf, met elkaar en met de bisschop over hoe we nu, anno 2021, best kerkgemeenschap vormen. In het werkjaar 2021-2022 heeft de bisschop acht gespreksbijeenkomsten, verspreid in zijn bisdom, gepland. Doel van deze gesprekken is kritisch nadenken over de Kerk van morgen aan de hand van zijn boek en de aangereikte vragen, die de deelnemers van tevoren hebben ingestuurd. Dit werkschrift helpt je bij de voorbereiding op een dergelijke gespreksbijeenkomst. Doel van het werkschrift is je door middel van opdrachten uit te nodigen na te denken over verschillende aspecten van het centrale thema ‘de Kerk van morgen’. Daartoe hebben we in samenspraak met de bisschop vijf thema’s uit het boek geselecteerd. Elk thema wordt op dezelfde manier uitgewerkt: we starten met de lezing van de tekstpassage uit het betreffende hoofdstuk in Handelingen. Vervolgens verdiepen we ons in de toelichting die de bisschop bij deze tekstpassage geeft. Daarna sluiten we aan bij de dialoog tussen de bisschop en de Lepelsnijder. Tot slot formuleren we onze eigen vraag of vragen aan de bisschop. Je kan deze vragen via de knop bij de opdracht opsturen naar de bisschop. De ingestuurde vragen vormen samen met het boek ‘Overeind komen met Petrus’ de aanzet tot de gedachtenwisseling tijdens de gespreksbijeenkomsten met de bisschop. Voor zijn boek heeft mgr. Bonny de Willibrordvertaling van 1994 op bepaalde plaatsen aangepast. Uitgeverij Halewijn heeft ons toestemming gegeven om teksten uit het boek ‘Overeind komen met Petrus’over te nemen voor dit werkschrift. We zijn hen daar zeer erkentelijk voor. Per thema publiceren we de betreffende tekstpassage uit de Willebrordvertaling als het betreffende hoofdstuk uit het boek. Veel plezier bij het doornemen van dit werschrift. Myriam Smits

  No items in this section
 • Samen de deur uitgaan

  Het eerste hoofdstuk van het boek van de bisschop draagt de titel ‘Samen de deur uitgaan’. Elk hoofdstuk kent twee delen: de exegetische toelichting bij de bijbelpassage en de dialoog met de Lepelsnijder. Vooraleer naar de toelichting te lezen, starten we met het lezen van de betreffende passage uit Handelingen.

 • In naam van Jezus

  Het tweede hoofdstuk dat de bisschop selecteerde voor dit werkschrift is in zijn boek het vierde. De hoofdstukken ‘Bij de tempelpoort’en ‘Kijk ons eens aan’ slaan we dus over. In het eerste hoofdstuk bleef de bisschop in zijn toelichting stilstaan bij het eerste vers van het genezingsverhaal van de lamme. In het vierde hoofdstuk zitten we nog steeds in het genezingsverhaal van de lamme.

 • Kom overeind en stap rond!

  In zijn boek blijft de bisschop na de toelichting bij ‘In naam van Jezus‘ stilstaan bij de naam ‘Jezus Christus, de Nazoreeër’. In dit werkschrift gaan we meteen door naar hoofdstuk 6. In de vorige bespreking was de opdracht de woorden die Petrus tot de lamme sprak te markeren in de tekst. In het zesde hoofdstuk gaat de bisschop verder met deze zin. We starten met het lezen van het genezingsverhaal van de lamme.

 • GOD HEEFT JEZUS OVEREIND DOEN KOMEN

  Voor het vierde deel van het werkschrift selecteerde de bisschop hoofdstuk 9 uit zijn boek. In dit hoofdstuk licht de bisschop de twee toespraken van Petrus toe uit het derde en vierde hoofdstuk van Handelingen.

 • VRIJMOEDIGHEID

  Het twaalfde hoofdstuk van het boek van de bisschop vormt het vijfde deel van het werkschrift. Dit hoofdstuk draagt de titel ‘Vrijmoedigheid’. Het is één van de twaalf Griekse woorden waar de bisschop tijdens de bespreking van het boek Handelingen in de Vijftigdagentijd 2020 een vlaggetje plaatste. Lucas gebruikt het woord ‘vrijmoedigheid in Hnd 4, 1-31.

Instructor

Gratis