29 students

Opleiding voor kandidaten die door de pastorale eenheid gezonden worden om zich te bekwamen in het leiden van kerkelijke UITVAARTEN.

De kandidaat-gebedsleiders volgen 3 vakken aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen (HIGW): inleiding gebed en spiritualiteit, inleiding liturgie en sacramenten, inleiding bijbel OT / NT.
Kandidaten die de beoogde competenties reeds (elders) verworven hebben, kunnen mits een bewijs hiervan een vrijstelling ontvangen voor de vakken aan het HIGW.
Daarnaast bestaat de opleiding ook uit een inleiding, 9 digitale leeractiviteiten en intervisiegesprekken voor de duur van de opleiding + 1 jaar.

De cursisten kunnen zelf bepalen wanneer zij starten met de digitale leeractiviteiten en de cursus op eigen tempo doorlopen.

De cursus omvat een theoretisch luik, bestaande uit 3 digitale leeractiviteiten, namelijk:

  • een pastoraal perspectief (pastoraal omgaan met verlies)
  • een theologisch perspectief (kerkelijke visie op dood / uitvaart)
  • een liturgisch perspectief (Orde van dienst + lezingen)

Het praktisch luik van de cursus bestaat uit 5 digitale leeractiviteiten, namelijk:

HET VOORBEREIDEN VAN DE UITVAART:

  • Omgaan met uiteenlopende visies en verwachtingen
  • Het pastoraal condoleance-gesprek
  • Lezingen / Woordverkondiging

HET LEIDEN VAN DE UITVAART:

  • Spiritualiteit, taal en houding, liturgische kledij
  • Uitvaartrituelen (bewieroking, besprenkeling, …) en nazorg

De cursus bevat, ten slotte, ook een eindopdracht waarin de kandidaat haar of zijn persoonlijke reflectie over een actueel thema met betrekking tot het voorbereiden en leiden van een uitvaartviering dient uit te werken.

Elke leeractiviteit bestaat uit een videofragment, één of meerdere cursusdocumenten of artikels en één of meerdere (praktijk)opdracht(en) en feedback.

 

INTERVISIEGESPREKKEN (nieuw vanaf mei 2022!)

Nieuw vanaf mei 2022 zijn de intervisiegesprekken! Tijdens deze gesprekken ga je in gesprek met je medecursisten onder begeleiding van Dhr. Anton De Preter, stafmedewerker voor liturgie. Deze intervisiegesprekken vinden viermaal per jaar plaats en zijn verplicht voor al wie het opleidingstraject volgt alsook voor wie net het opleidingstraject beëindigd heeft (tot 1 jaar na einde).

De eerstvolgende intervisiegesprekken zullen plaatsvinden op: 28 november 2023, 6 februari 2024 en 14 mei 2024; ze zullen doorgaan op het TPC (Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen) , steeds van 20.00 uur tot 22.00 uur. U ontvangt een herinneringse-mail 2 weken voor het intervisiegesprek.


AANMELDEN, KOSTPRIJS EN INSCHRIJVEN

U kan zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website. U ontvangt na aanmelding verdere gegevens over de inschrijving voor de opleiding. De kostprijs voor de opleiding (met inbegrip van de intervisiegesprekken) bedraagt €50.00 per jaar. De kostprijs voor de intervisiegesprekken na de afronding van de opleiding bedraagt €40.00 per jaar. Voor vragen kan u zich wenden tot de FAQ of tot Mevr. Els Want (els.want@bisdomantwerpen.be).

DANK om onderstaande knop ‘buy this course’ NIET te gebruiken.

Deze cursus is ontwikkeld en geschreven door Mevr. Lieve Gommers. Dhr. Anton De Preter, stafmedewerker voor liturgie, is verantwoordelijk voor de opleiding en Mevr. Els Want verzorgt de administratieve opvolging van de opleiding.

Instructor

€50,00

Leave a Comment