11 students

Opleiding voor kandidaten die door de pastorale eenheid gezonden worden om zich te bekwamen in het leiden van kerkelijke UITVAARTEN.

De kandidaat-gebedsleiders volgen 3 vakken aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen (HIGW): inleiding gebed en spiritualiteit, inleiding liturgie en sacramenten, inleiding bijbel OT / NT.
Kandidaten die de beoogde competenties reeds (elders) verworven hebben, kunnen vanzelfsprekend een vrijstelling ontvangen.
Daarnaast bestaat de opleiding ook uit een inleiding en 8 digitale leeractiviteiten.

De cursisten kunnen zelf bepalen wanneer zij starten met de digitale leeractiviteiten en de cursus op eigen tempo doorlopen.

De cursus omvat een theoretisch luik, bestaande uit 3 digitale leeractiviteiten, namelijk:

  • een pastoraal perspectief (pastoraal omgaan met verlies)
  • een theologisch perspectief (kerkelijke visie op dood / uitvaart)
  • een liturgisch perspectief (Orde van dienst + lezingen)

Het praktisch luik van de cursus bestaat uit 5 digitale leeractiviteiten, namelijk:

HET VOORBEREIDEN VAN DE UITVAART:

  • Omgaan met uiteenlopende visies en verwachtingen
  • Het pastoraal condoleance-gesprek
  • Lezingen / Woordverkondiging

HET LEIDEN VAN DE UITVAART:

  • Spiritualiteit, taal en houding, liturgische kledij
  • Uitvaartrituelen (bewieroking, besprenkeling, …) en nazorg

Elke leeractiviteit bestaat uit een videofragment, één of meerdere cursusdocumenten of artikels en één of meerdere (praktijk)opdracht(en) en feedback. Tenslotte is er ook voor elke gebedsleider 1 beurt van praktijkbegeleiding voorzien.


INSCHRIJVEN?

  • Klik hier om in te schrijven voor de gehele opleiding (inclusief vakken aan het HIGW).
  • Klik hier om in te schrijven indien u een vrijstelling heeft voor het HIGW.

DANK om onderstaande knop ‘buy this course’ NIET te gebruiken.

Instructor

€25,00

Leave a Comment