WELKOM IN DE MIS (familie-editie)

De mis in vraag stellen …

Opdracht:

Probeer eens, samen met je gezin of met oma, opa, meter of peter een eucharistieviering bij te wonen of een livestream-eucharistieviering te volgen.

We nodigen jullie uit om heel goed te kijken en te luisteren. Wat vind jij vreemd of raar?
Wat wordt er gezegd of gedaan dat jij niet zo goed begrijpt?
En … welke woorden of gebaren vinden jouw huisgenoten of oma, opa, peter en meter een beetje vreemd?

Suggestie:

Elk van jullie schrijft zijn of haar vraag / opmerking op een papiertje en alle vragen worden in een potje of doosje gestopt. Vervolgens trekt iedereen één vraag uit het potje. Probeer via internet of via je catechist of leerkracht of via … een antwoord te vinden op de vraag die je uit het doosje of potje trok.

Neem vervolgens de tijd om hierover uit te wisselen.

Bezorg ook ons gerust jullie vragen en opmerkingen! We proberen ze dan te beantwoorden!