VIERINGEN die je doen groeien

Onzevader

Ken jij het Onzevader?

Jezus leerde dit gebed aan zijn leerlingen!
Het is een vreemd en moeilijk gebed. Door het veel te bidden zal je steeds beter begrijpen wat het gebed betekent.

 

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

 

 

Een beetje uitleg …

Dit gebed toont eigenlijk wat bidden is …

  1. In de eerste zinnen spreken we God aan en we vertellen iets goeds over Hem. We geven Hem wat complimentjes.
  2. Daarna (vanaf ‘Geef ons …’) stellen we God enkele vragen. In het Onzevader vragen we om ‘brood’ (en eigenlijk om alles wat wij als mensen nodig hebben om te leven) en we vragen ook vergeving voor wat we niet goed hebben gedaan. We vragen een nieuwe kans om het goede te doen.
  3. Tenslotte eindigen we met ‘Amen’: amen betekent ‘akkoord’ of ‘ja’.

Ook als je bidt met andere woorden kan je hetzelfde doen:

  1. God / Jezus / Maria (= de mama van Jezus) aanspreken en een complimentje geven.
  2. Iets vragen of vertellen aan God / Jezus of Maria.
  3. Eindigen met AMEN.

 

Enkele opdrachten

  • Zijn er woorden of zinnen uit het Onzevader die jij moeilijk vindt? Vraag gerust aan je juf, meester of aan iemand van de parochie wat die woorden betekenen!
  • Wat vind jij het mooiste woord uit het Onzevader? Waarom? En wat vinden jouw mama, papa, opa, oma, broer, zus, peter of meter?
  • Schrijf het Onzevader eens op een groot wit blad. Neem vervolgens wasco’s of kleurpotloden. Ga met je mama, papa, oma, opa, broer, zus, meter en / of peter rond het blad zitten. Eén voor één mogen jullie een woord kleuren. Vertel ook altijd waarom je dat woord juist die kleur geeft. Misschien maakt één van jullie het woord kwaad ‘zwart’. En welke kleur geven jullie het woord ‘brood’ en welke kleur krijgt het woord ‘Vader’?