De 10 geboden

De 10 geboden zijn voor christenen heel belangrijk!

Iedereen tracht individueel met 10 ‘losse’ woorden te omschrijven
wat voor hem of haar ‘geloven’ is.

Men maakt een woordwolk met 10 woorden en gaat hierover in  gesprek met zijn of haar partner.

Indien men niet graag woorden gebruikt, kan men hetzelfde doen aan de hand van 10 symbooltjes of icoontjes!

 

De 10 geboden zijn krachtig samen te vatten in 2 geboden, namelijk:

“Meester, wat is het grootste gebod in de wet?”
Jezus zei hem:
“U zult de Heer uw God liefhebben
met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.
Dat is het grootste gebod.
Het tweede is daaraan gelijk:
U zult uw naaste liefhebben als uzelf.”
(Mt 22,36-39)

 

Iedereen denkt individueel na over de vragen:

Wat roepen deze Bijbelse verzen bij jullie op? Wat raakt jou? Kan je omschrijven ‘waarom’?

Tot slot krijgen de verloofden de kans om iets te delen met alle aanwezigen.