Op adem komen

Na een kort gebed en een korte stilte vraagt de moderator of begeleider aan elke aanwezige om met zijn/haar partner te spreken over een antwoord op de volgende vraag: “Hoe kom jij op adem? Wanneer en hoe kan jij over (jouw eigen) levensbeschouwing bidden/mediteren/bezinnen/reflecteren? Welke (digitale) bronnen kunnen jou daarbij helpen of steunen?”

Eventueel kan de begeleider kort presenteren welke apps of websites er zijn (Bidden onderweg, startdestilte.be, Getijdengebed online, enz.) Er kan zelfs een specifiek voorbeeld getoond worden.

Eventueel kan vanuit elk koppel iets klinken voor de volledige groep.