Een huwelijksvoorbereiding in 7 of 8 stappen

Ter inspiratie vind je hier een overzicht van de huwelijksvoorbereiding door priester Tom Schellekens in PE Maria Magdalena.

De huwelijksvoorbereiding gebeurt in 7 of 8 stappen.

 

  1. Eerst is er een administratieve stap. Dit gaat om de opstart om document 7 in te vullen en de doopbewijzen aan te vragen. Deze stap dient ook al om op sommige elementen in te gaan (ben je al getrouwd geweest en wanneer?). Het is een kennismaking die echter soms ook al dingen kan inbrengen. Het is ook al een pastoraal gesprek om soms dood en leven ook een plaats te geven in de voorbereiding en de viering. Ook is er plaats voor de vraag: hebben ze al kinderen? Dit gesprek vindt plaats, ongeacht wie de voorganger zal zijn (zodat moeilijkheden al naar boven kunnen komen).
  2. Dan volgt een avond (in samenwerking met de parochie van Borsbeek (Wendy)) over de symboliek en structuur van een kerkelijk huwelijk. Het 1ste deel gaat over de symboliek en de betekenis : 3 vragen van ondervraging en enkele beschouwingen, gelijkwaardigheid van partners, trouw als antwoord op een geschenk (“ik aanvaard jou als ..”), de band met de plaatselijke geloofsgemeenschap, de belofte aan elkaar (Mozes, Naam van God), het huwelijk als verbond, het huwelijk als sacrament om het te hebben over Verbond) . Het 2de deel gaat over de structuur van de viering (met of zonder eucharistieviering, onderdelen). Het Evangelie moet rechtstreeks uit de Bijbel komen.
  3. Dan kunnen de verloofde koppels kiezen uit 3 elementen die te maken hebben met relatie en samenleven. Ofwel is er een weekend van Encounter dat ze kunnen volgen. Ofwel kiezen ze voor een verloofdenzondag in Edegem (10u-17u met max. 5 koppels samen, georganiseerd door enkele koppels, over verschillende thema’s rond zingeving). Ofwel kiezen ze voor een avond door Tom en Wendy over psychologie/relatietherapie/seksuologie (ook over waarom de Kerk zegt dat het huwelijk exclusief is?), afgesloten met bezinning en een zegen.
  4. Dan volgt de ondertrouw (in groep) met de klassieke vragen. Belangrijk voor is de vraag: ‘wie kan u hierbij helpen?’. Tom doet dat in groep om de koppels te laten zien aan elkaar dat ze normaal zijn en dat ze elkaar al eens hebben ontmoet. Zo kennen ze al enkele koppels uit de buurt. Vele koppels getuigen over het feit dat dit deugd deed.
  5. Er volgt daarna een gesprek met elk koppel apart bij de voorganger in kwestie rond de praktische vragen over de viering.
  6. Ook volgt er een gesprek met elk koppel apart om de viering verder af te werken. In dit gesprek kan Tom aan het koppel ook eens teruggeven wat hij doorheen de huwelijksvoorbereiding al gemerkt heeft (iets dat hij tegen alle koppels op voorhand heeft gemeld dat dat zal gebeuren). Het is een confrontatie zonder te bruuskeren. De gemeenschap zal immers gevolgen ondervinden van het huwelijk. Tom verwijst naar de traditie van het ‘verzoek’ en de daaropvolgende ‘faire-part’ waardoor de familie betrokken en verbonden is.
  7. De volgende stap is uiteraard het huwelijk zelf (meestal wel met een bezoek aan het kerkgebouw op voorhand).
  8. Dan volgt er een reünie op de 1ste zondag van het nieuwe jaar. Dit is een dankviering voor alle gehuwden, waarbij de koppels die dat wensen aansluiten. Ze gaan mee in de processie, ze brengen in de viering ook de huwelijkskaars naar voren. Erna is een receptie waarbij de koppels ook een trouwfoto tonen. Tom vraagt hen ook waar ze dankbaar voor zijn en wat ze bereid zijn om te ‘geven’ aan de kerkgemeenschap.