Een leidraad voor een eerste samenkomst met verloofde koppels

Hieronder vind je ter inspiratie een leidraad van de 1ste samenkomst van verloofde koppels in de huwelijksvoorbereiding in de PE Prisca en Aquila (diaken Jan Dams). 

Al de dagen van mijn leven. 

Samen door het leven – Tussen droom en werkelijkheid

 

a. Tonen van een fragment uit de film Disney Pixar Up – Married Life – Carl & Elly (M. Giacchino).

Daarna volgt uitwisseling rond de volgende vragen:

 • Wat ging er in je om toen je het filmfragment bekeek?
 • Welke verwachtingen en dromen heb je over je huwelijk?
 • Als ik aan ons huwelijk denk, dan droom ik van …
 • Als ik aan ons huwelijk denk, dan hoop ik dat …
 • Voor welke droom wil je je heel erg inzetten?
 • Voor welke tegenslagen ben je bang?
 • Ik mag er niet aan denken dat we in ons huwelijk geconfronteerd worden met …

 

 b. Ik wil trouwen voor de kerk omdat …

De koppels krijgen de volgende opdracht:

 1. Hieronder vind je een lijstje van motivaties die trouwers hebben uitgesproken.
 2. Duid drie motivaties aan die het meest aansluiten bij je beleving. Je kunt het lijstje ook verder aanvullen met een persoonlijke motivatie.
 3. Er bestaan geen foute antwoorden!
 4. Praat met elkaar over jullie motivaties om voor de kerk te trouwen.

Ik wil trouwen voor de kerk omdat …

 • door de bloemen, de sfeer en de mooie plechtigheid alles veel ‘echter’ is dan op het gemeentehuis.
 • met elkaar door het leven gaan een belangrijke stap is die ik plechtig wil vieren.
 • ik op de ene of andere manier God en Jezus een plaats wil geven in ons leven als gehuwden, ook al weet ik niet zo goed hoe.
 • dat in onze familie de gewoonte is. Mijn ouders en grootouders zouden teleurgesteld zijn als ik niet in de kerk zou trouwen.
 • de christelijke waarden voor mij zinvol zijn en ik daarnaar wil trachten te leven.
 • ik weet dat dit belangrijk is voor mijn partner. Ik wil haar/hem een plezier doen.
 • ik in God geloof. Voor mij is het vanzelfsprekend dat ik voor de kerk trouw.
 • ik geloof dat er toch ‘iets meer’ is, een kracht, die onze liefde ondersteunt en laat openbloeien.
 • ik wil dat Jezus getuige is van ons jawoord en ons Zijn Liefdeskracht schenkt. Die Liefde wil ik graag naar mijn partner en naar alle mensen die wij ontmoeten, uitstralen.
 • dit ook een feest is voor onze hele vriendenkring en voor de parochiegemeenschap waartoe ik behoor.
 • je dan Gods zegen over je huwelijk krijgt. Ik vind Gods bescherming belangrijk, want je weet niet wat de toekomst brengt.
 • ik de relatie met mijn partner als een geschenk ervaar. We maken het niet allemaal zelf, het overstijgt ons.
 • ik het belangrijk vind dat we onze trouwbelofte uitspreken in aanwezigheid van onze familie en vrienden. Je wordt dan als koppel erkend en gesteund door iedereen die erbij aanwezig is.
 • het huwelijk meer is dan een zakelijk contract. Het is een verbond voor het leven. Daar wil ik mij helemaal voor inzetten.
 • je relatie dan bekrachtigd wordt.
 • ik onze kinderen christelijk wil opvoeden.

 

c. De trouwbelofte 

 De koppels luisteren samen naar de woorden van de trouwbelofte.

 

Ik wil je man/vrouw zijn

en ik beloof je trouw te blijven

in goede en kwade dagen,

in armoede en rijkdom,

in ziekte en gezondheid.

Ik wil je liefhebben en waarderen

al de dagen van mijn leven.

 

Daarna krijgen de koppels de volgende opdracht:

1.Deze belofte staat vol prachtige woorden met een heel rijke betekenis. Wat voel jij bij deze woorden?

Deze vragen kunnen hen op weg helpen:

 • Wat was een ‘goede dag’ voor jullie relatie en wat was een ‘kwade dag’?
 • Heb je toen trouw ervaren?
 • Heb je al rijkdom en armoede ervaren? Daarmee bedoelen we ook periodes dat het heel goed (‘rijke’ periodes) of minder goed (‘arme’ periodes) gaat in de relatie.
 • Hebben jullie al ziekte of gezondheid ervaren? Hoe gingen jullie daarmee om?
 • Merk je dat je partner je liefheeft en waardeert? Wanneer? Hoe?

2. Noteer deze herinneringen in een paar woorden en deel deze verhalen met elkaar.

 

 

d. Huiswerk

De koppels krijgen het volgende huiswerk mee.

1.Lees het volgende tekstje:

Elkaar liefhebben en waarderen. Enkele sprankelende wenken voor een b(l)oeiende liefde

 • Waardeer elkaar. Geef elkaar regelmatig welgemeende complimentjes. Toon op alle mogelijke manieren hoe dankbaar je bent om jullie samenzijn.
 • Maak tijd voor elkaar. Reserveer minstens één keer per week een vast ‘wij-moment‘ waarvoor al de rest moet wijken.
 • Raak elkaar veel aan. Eén knuffel per dag is een minimum.
 • Neem elkaar in vertrouwen. Vertel elkaar wat je voelt, wat je denkt, wat je droomt, wat je vreest.
 • Luister warm en liefdevol naar elkaar. Interesseer je voor de leef- en belevingswereld van je partner.
 • Lach veel en maak plezier samen. Humor is een schitterend bindmiddel.
 • Vier jullie liefde. Elke gelegenheid is goed genoeg om te feesten.
 • Pak ergernissen aan voor ze grote monsters worden. Leer dialogeren, onderhandelen en beslissen, maar bovenal vergeven én verzoenen.
 • Koester een gezamenlijke droom en zet er samen je schouders onder.
 • En vooral: word steeds meer je diepste Zelf en moedig elkaar daarbij aan.

 

2. Elkaar liefhebben en waarderen kan op vele manieren vorm krijgen. Koppels vinden daarbij hun eigen manieren om er invulling aan te geven, steeds opnieuw, doorheen de wisselende omstandigheden van het leven. Deze ‘sprankelende wenken’ zijn slechts enkele suggesties uit een waaier van mogelijkheden.

 

 • Welke invulling geef jij aan ‘liefhebben en waarderen’?

 

 • Welke verlangens, dromen, verwachtingen, twijfels … heb je hierbij?

 

 • Waaraan wil je werken? Wat vind je heel belangrijk?

 

3.Vertel het aan elkaar. Probeer het zo concreet mogelijk te maken met eigen ervaringen (zowel positieve als negatieve).