Wat een zegen! Voorstelling, zegen en ontmoeting met de geloofsgemeenschap

Na de aanmelding (de vraag om kerkelijk te huwen) en eventueel na een eerste gesprek kunnen de verloofden
via de contactpersoon van de geloofsgemeenschap of PE waar ze zich aanmeldden
een filmpje ontvangen om hen uit te nodigen op een viering van de geloofsgemeenschap. Dit kan een andere geloofsgemeenschap zijn dan diegene waar ze zullen trouwen.

Voor sommige verloofden is de deelname aan een viering van de geloofsgemeenschap een grote stap. Om die reden kan men bij de uitnodiging expliciet aangeven:

 • dat er meerdere koppels tegelijk uitgenodigd worden,
 • dat zij ook ouders, grootouders, broers, zussen, huwelijksgetuigen en vrienden mogen uitnodigen voor deze viering,
 • dat er niet verwacht wordt dat zij zichzelf voorstellen of iets zeggen.

In dit voorbeeldfilmpje spreken vicaris Bruno en adjunct-vicaris Michel het koppel verwelkomend toe,
op basis van de volgende elementen:

 • Welkom in de Kerk: jullie huwelijk is voor ons als kerk ‘een zegen’
 • Jullie ‘zegenen’ ons met jullie aanwezigheid. Wij willen jullie ook zegenen. We nodigen jullie uit in de zondagsviering.
 • De voorganger / parochie / PE zal jullie contacteren om af te spreken wanneer de zegening zal plaatsvinden. Bij het begin van die viering zullen jullie extra verwelkomd worden. In de voorbede zal een intentie weerklinken voor alle verloofden en gelovige gezinnen. Op het einde van de viering willen we jullie (eventueel samen met andere koppels (en misschien ook al met jullie huwelijksgetuigen?) naar voren roepen en wij willen jullie zegenen en zenden om verder de weg te gaan die zal leiden tot jullie kerkelijk huwelijk.

 

Je vindt het voorbeeldfilmpje hier:

 

Indien een parochie of pastorale eenheid graag zelf een uitnodigingsfilmpje maakt, kunnen zij hiervoor eventueel gebruik maken van het  script voor het uitnodigingsfilmpje

 

Voor de viering waarin het koppel door de geloofsgemeenschap verwelkomd wordt,
kan je onderstaande teksten gebruiken:

 

Zegening van verloofden in een viering op zondag

De zegening vindt plaats na het gebed na de communie.

 1. Inleiding
  Voorganger:
  In de Bijbelse lezingen mochten wij beluisteren hoe de Heer mensen nabij is
  en hen heil en zegen schenkt.
  De Heer wil ook op weg gaan met alle verloofden.
  Als twee mensen telkens weer kiezen voor elkaar
  en samen de weg van de liefde gaan,
  wil de Heer graag met hen mee gaan.
  Hij wil hen steunen en bemoedigen, zegenen en bewaren.
  Ik zou alle verloofden willen vragen om op te staan.
  Samen met de hele kerkgemeenschap, met allen, gehuwd of ongehuwd,
  willen we bidden om zegen.
     
 2. Vraaggebed om zegen
  Voorganger:
  God van liefde en leven,
  wij willen U vragen om zegen
  over allen die op weg gaan naar het kerkelijk huwelijk.
  Allen:
  God, schenk hen uw liefde en zegen!
  Voorganger:
  God van liefde en leven,
  wij vragen U om zegen
  over alle verloofden uit onze geloofsgemeenschap.
  Allen:
  God, schenk hen uw liefde en zegen!
    
 3. Zegening
  Terwijl de voorganger zijn handen uitstrekt over de verloofden, bidt hij:
  God,
  Gij die liefde zijt,
  wees liefdevol aanwezig bij onze verloofden.
  Laat uw liefde hen begeleiden
  in goede en kwade dagen.
  Wees bij hen aanwezig
  in vreugde en verdriet,
  in voorspoed en lijden.
  Geef hen uw kracht
  als ze twijfelen aan zichzelf of aan elkaar.
  Geef hen uw wijsheid
  om onenigheid en verdeeldheid te overwinnen,
  om het gesprek nooit op te geven
  en te blijven zoeken naar begrip en wederzijds verstaan.
  God,
  zegen deze verloofden,
  steun en bemoedig hen
  op hun weg naar het kerkelijk huwelijk.
  Laat hen door hun wederzijdse liefde
  steeds meer getuigen van U, die liefde zijt!
  Amen.
   
 4. Elkaar zegenen, telkens weer …
  Voorganger:
  De Heer wil jullie zegenen, telkens weer en steeds meer.
  Ik zou jullie willen uitnodigen om ook elkaar regelmatig te zegenen.
  Hoe mooi en hoe sterk is het …
  als volwassenen elkaar ’s avonds voor het slapen gaan
  liefdevol een kruisje geven en zeggen: God zegene en beware jou!
  Ik nodig jullie uit om dit zegenritueel
  dagelijks een plaats te geven in jullie leven.
   
 5. Na de viering kan de kerkgemeenschap een ontmoetingsmoment met een drankje
  verzorgen.