Gesprek met de voorganger over de huwelijksviering

Naast de ontmoetingsbijeenkomst met andere verloofde koppels en de zegening in een viering van de geloofsgemeenschap is het belangrijk dat het koppel een inhoudelijk gesprek heeft met de voorganger van de huwelijksviering, eventueel ook nog na de zegening. Dit is uiteraard niet het eerste gesprek met de voorganger van de huwelijksviering, maar het kan op dit moment wel een verdiepend en inhoudelijk gesprek zijn vanuit de voorgaande stappen.

De volgende elementen komen zeker ter sprake (eventueel voortbouwend op vorige bespreking of op bespreking op ontmoetingsbijeenkomst met alle verloofden):

  • Het huwelijksdossier
  • De huwelijksviering, met in het bijzonder:
  • De 3 vragen (naar vrije wil en volle instemming van hart, naar liefhebben en waarderen alle dagen van het leven, naar kinderen als geschenk uit Gods hand aanvaarden en in geest van Christus en zijn Kerk opvoeden)
  • De trouwbelofte