DOOPSEL: ook voor grote kinderen!

GEZALFD? Wat wil jij later worden? – toelichting en enkele opdrachten

Wat wil jij later worden?

Jezus vraagt elke gedoopte om ook koning, priester en profeet te worden!

Je denkt nu misschien:
Ik kan helemaal geen koning worden.
En … ik weet niet of ik wel priester wil worden.
En … ik weet ook niet of ik wel profeet wil worden, want ik weet eigenlijk niet goed wat dat is.

In de Bijbel lezen we dat Jezus DE GEZALFDE is.
Weet je wie gezalfd werd? Koningen werden gezalfd tot koning!
Priesters werden gezalfd tot priester én … profeten werden gezalfd tot profeet!

JEZUS IS DE GEZALFDE:
Hij werd gezalfd tot priester, profeet en koning!

Dat betekent niet dat Hij werkelijk een koning was met een koninkrijk en lakeien,
maar dat betekent dat Hij gezalfd of GESTERKT werd om de taak op te nemen van een KONING, EEN PRIESTER EN EEN PROFEET.
En … wat moeten koningen, priesters en profeten doen?

KONING: goed voor de mensen zorgen
PRIESTER: tijd maken om te bidden en te vieren
PROFEET: tijd maken om te spreken over God en het geloof

Zoals Jezus werd gedoopt, zo werden of worden ook wij gedoopt …
En wie Jezus, de Gezalfde, volgt, mag ook zelf GEZALFD OF GESTERKT WORDEN
om de taken van een koning, priester of profeet op te nemen.

Maar … zal je misschien zeggen:
IK KAN DAT NIET (en baby’s die gedoopt worden, kunnen dat toch ook niet)!

DAT KLOPT! NIEMAND KAN DAT! OF TOCH NIET ZONDER DE HULP VAN GOD!

Daarom dat je gezalfd of sterk gemaakt wordt door God.
Via de voorganger raakt God je aan met zalf en zegt dat Hij je zal helpen bij die taken!
Hij doet dat trouwens niet 1 keer.
Je zal ook later nog eens gezalfd worden!
Minstens nog 1 keer! Weet je wanneer?

Jaja, tijdens je VORMSEL, dan word je ook gezalfd met dezelfde zalf, met heilig CHRISMA.
TIJDENS HET DOOPSEL WORDT DUS REEDS VERWEZEN NAAR HET VORMSEL DAT JE LATER ZAL ONTVANGEN!

Hieronder staan drie tekeningen!
Welke tekening staat voor ‘koning’?
Welke tekening verwijst naar de taken van een priester: bidden en vieren?
En welke tekening verwijst naar een profeet? 

Hieronder staan 9 taken opgesomd!
Kan jij zeggen of dat eerder de taak is van een priester, van een profeet of van een koning?

  • Als iemand gevallen is, probeer ik die persoon te helpen.
  • Als iemand ziek is, dan probeer ik zijn of haar huiswerk te brengen.
  • Ik vertel dat ik gedoopt ben (of gedoopt zal worden).
  • Als ik ga slapen, probeer ik even ‘dankjewel’ te zeggen tegen God.
  • Ik probeer mijn mama, papa, broer, zus, oma of opa af en toe te helpen.
  • Ik probeer af en toe – samen met mijn mama, papa, oma, opa, meter of peter – naar een viering te gaan in de kerk.
  • Ik steek – samen met mijn mama of papa – af en toe een kaarsje aan en vraag dan aan God om goed te zorgen voor iemand die het moeilijk heeft.
  • Ik probeer af en toe met mama, papa, broer, zus, oma, opa, meter of peter over God te spreken.
  • Ik kan anderen iets vertellen over Jezus.