DOOPSEL: ook voor grote kinderen!

WIT IS ALTIJD SCHOON: een WIT DOOPKLEED – toelichting

Ze zeggen wel eens: de kleren maken de man …
Weet je wat dat betekent?
Dat betekent dat … kleren iets zeggen over wie je bent en wat je belangrijk vindt … !
Vindt God het belangrijk dat je mooie kleren draagt?
Nee, God ziet je sowieso graag, ook als je kleren vuil of versleten zijn.
Maar … toch spelen ‘kleren’ een belangrijke rol in een doopviering!
Hoe? Ontdek dat hieronder!

Wie gedoopt is, wordt eigenlijk een ‘kind van God’.
Hij of zij mag een ‘nieuw leven’ beginnen: een leven samen met Jezus en vele andere gelovigen!

Om te tonen dat de gedoopte eigenlijk een nieuw leven begint en dus ‘een nieuwe mens’ wordt (Ef 4,24),
krijgt de gedoopte na het doopsel met water vaak een ‘nieuw, wit kleed’ aan.

In de eerste eeuwen werden mensen bij het doopsel helemaal ondergedompeld in het water.
Nadat de dopeling het doopbekken (een mini-zwembad) verlaten had,
mocht hij een nieuw, wit kleed aantrekken.

Wit is teken van nieuw leven en van vreugde.
Als nieuwe christen, als kind van God, straalt een gedoopte die vreugde uit.

Als je gedoopt wordt, word je CHRISTEN.
Je draagt dan de naam van CHRISTUS.
In het grote Bijbelboek staan vele brieven van Paulus.
In één van zijn brieven schrijft hij:

Gij allen, die gedoopt zijt in Christus, hebt u met Christus bekleed”. (Gal.  3,27)

Het witte kleed is dan ook een teken dat je gedoopt bent en bij Jezus hoort!

Kleren zeggen veel over wie je bent.
Ook dit witte kleed vertelt iets over jou.
Het zegt dat jij gedoopt werd
en dat jij als christen wil leven
naar het voorbeeld van Jezus.