DOOPSEL: ook voor grote kinderen!

Heb je al eens naar de KERKDEUR gekeken? – toelichting en enkele opdrachten

Ben je al eens naar een kerk gegaan?
En … heb je al eens naar de deur gekeken?

Meestal heeft een kerk een reusachtig grote deur, veel groter dan de voordeur van jouw huis.
‘Waarom is die deur zo groot?’, denk je misschien.
Dat is … om aan alle mensen te zeggen dat ze welkom zijn in de Kerk en bij Jezus.
Soms wordt die deur ook bijzonder versierd.
Kijk eens naar de foto van onderstaande kerkdeur.

Weet je wat er op die deur hangt?
Of weten je mama, papa, broer, zus, oma en opa dat?

Het zijn hoefijzers! Hoefijzers zijn eigenlijk bedoeld om de hoeven van paarden te beschermen:
eigenlijk zijn het dus een soort ‘schoenen voor paarden’.

Diezelfde hoefijzers worden ook heel vaak gebruikt als ‘teken van geluk’:
paarden met hoefijzers hebben eigenlijk ook geluk, hé,
want mét die hoefijzers kunnen ze veel verder komen zonder pijn te krijgen aan hun poten.

Een deur met HOEFIJZERS betekent dus … dat we alle mensen die binnenkomen heel veel GELUK willen schenken.
God en Jezus willen alle mensen die de kerk binnenstappen erg GELUKKIG maken.

En kijk eens naar de onderstaande kerkdeur … (Sint-Johannes de doper-kerk in Saint-Jean-Mirabel, Fr) 

“Die deur is toch maar gewoon”, zal je misschien zeggen en …
dat is waar, maar laten we eens kijken naar wat er boven de deur staat.

Zien jullie het niet zo goed?

Dat is heel normaal. Dit kunstwerk boven de deur werd gemaakt in de 13de eeuw, dus meer dan 800 jaar geleden!
En … het stond altijd buiten, in weer en wind, waardoor niet meer zo heel goed te zien is wat er eigenlijk staat.

Wie echter heel goed kijkt, ontdekt misschien toch wat het wil zeggen.
Eigenlijk is het een mini-stripverhaal.
Je moet het mini-stripverhaal lezen van onder naar boven.

Wat staat er onderaan?

Misschien zie je … een vogel
en … iemand … die water over het hoofd van een ander giet.

Weten jullie wie er afgebeeld worden?

Dat zijn Johannes en Jezus. Johannes doopt Jezus met water
en het Bijbelverhaal vertelt dat toen een stem uit de hemel kwam die zei: jij bent mijn veelgeliefde.
Of anders gezegd: Ik hou van jou.
God zei tegen Jezus ‘Ik hou van jou’ en dat wil God ook zeggen aan allen die gedoopt worden!

Waarom er dan een vogel wordt afgebeeld?

Lees maar eens wat er staat in de Bijbel: Matteüs 3,13-17 OF Marcus 1,9-11 OF Lucas 3,21-22

  • Nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij terstond op uit het water.
    En zie, daar ging de hemel open
    en Hij zag de Geest Gods neerdalen in de gedaante van een duif en over zich komen
    en een stem uit de hemel sprak:
    “Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.” (Mt 3,16-17)

En wat staat er bovenaan? 

Jaja, jullie zien het goed: het is Jezus aan het kruis.
Ze hebben Jezus aan het kruis genageld en daar is Hij gestorven.
Maar … de dood was helemaal niet het einde van het verhaal van Jezus!
Wij, christenen, geloven dat Jezus op Pasen verrezen is.
Op Pasen toonde God dat Hij veel sterker is dan de dood en Hij gaf Jezus nieuw leven.
Straf, hé!

Een kruis (en ook een kruisteken!) verwijst voor christenen dus niet zozeer naar de dood van Jezus,
maar veeleer naar het nieuwe leven van Jezus.
Met het teken van het kruis zeggen wij dat Jezus LEEFT en altijd bij ons is!

Hebben jullie enig idee waarom de doop en de dood van Jezus samen afgebeeld worden?

Dat is … omdat wij, christenen, geloven dat allen, die NET ZOALS JEZUS GEDOOPT WORDEN,
ook NIEUW LEVEN krijgen: niet 1 keer, maar telkens weer.
Telkens opnieuw krijg je als gedoopte een nieuwe kans om ‘als nieuw te leven’
en steeds meer te worden zoals Jezus.
Heb je in het 2de filmpje gehoord wat dat ene jongetje vertelde?
Hij zei dat het doopsel te maken heeft met ‘het afwassen van wat slecht is’?
Of … anders gezegd: als je eens ruzie maakt of iets slechts hebt gedaan,
dan nodigt Jezus alle gedoopten uit om ‘een nieuwe start’ te maken!
En Jezus belooft ons zelfs dat het ergste kwaad, de dood, niet het laatste woord zal hebben
en dat wij zelfs na de dood ‘nieuw leven’ zullen krijgen en bij God mogen thuiskomen.

Waarom dit mini-stripverhaal boven een kerkdeur staat? 

Telkens als je via de deur van deze kerk binnengaat en telkens wanneer je even naar boven kijkt,
zie je … dat God je welkom heet en ook aan jou zegt: ‘Ik hou van jou
en Ik wil jou telkens weer nieuwe kansen en nieuw leven geven!’

OOK AL STAAT DIT MINI-STRIPVERHAAL WELLICHT NIET BOVEN DE KERKDEUR VAN JULLIE KERK,
TOCH HEEFT EIGENLIJK ELKE KERKDEUR DEZE BETEKENIS.

We dagen jullie uit om … de volgende keer dat jullie een kerk binnengaan …
eens heel stil te worden en te denken dat wie DIE DEUR BINNENGAAT
door God wordt bemind en van Hem altijd nieuwe kansen krijgt!