DOOPSEL: ook voor grote kinderen!

DOOPKAARS – video

Bekijk onderstaand filmpje:

Jezus wil zijn LICHT doorgeven aan elke gedoopte!

Weet jij de paaskaars staan?
Ga eens op zoek in de kerk!
Waar staat de paaskaars? En hoe ziet die kaars eruit?
Staat er misschien een TEKEN op dat verwijst naar JEZUS? Welk teken?

De doopkaars wordt ontstoken aan de paaskaars.
Zo deelt Jezus zijn licht met ons.
Ben je als baby gedoopt? Zoek dan eens of je je doopkaars nog hebt!
Word je nu gedoopt? Misschien kan je zelf je doopkaars versieren. 
Verwijs je dan ook naar Jezus, van wie je het licht mag ontvangen?
En met welk teken verwijs je naar Jezus: met het teken van een kruis, of misschien met een duif of … ?

Jezus,
Jij, Vlam van liefde,
Vlam van hoop,
Vlam van leven,
Vlam van geloof.
Jij, Vlam die altijd beweegt,
wil ook mij bewegen
om als christen te leven.