DOOPSEL: ook voor grote kinderen!

GOD RAAKT JOU AAN (doop met WATER) – video’s

In een doopviering spreekt God tot alle aanwezigen.
Hij doet dat in en door zijn Bijbelse Woord.

Nadat God tot de dopeling gesproken heeft, raakt Hij de dopeling ook aan!
Hoe Hij dat doet?
Met water!
De voorganger mag het kind – in naam van God – dopen (aanraken met water).

Hoe het voelt als God je aanraakt? Tja … dat moet je zelf ervaren en beleven!
Ben je als baby gedoopt?
Vraag dan aan je mama, papa, broer, zus, meter, peter, oma of opa
hoe ze dat moment hebben beleefd! Wat voelden ze?
Misschien zijn er ook foto’s of filmpjes van je doopsel. Kijk dan eens naar de gezichten van je familieleden.
Kan je daarop zien wat ze voelen en denken?

Na het doopsel met water vinden nog allerlei handelingen (rituelen) plaats 
die ons helpen om te begrijpen wat het betekent om gedoopt te zijn.

Deze handelingen worden ‘verklarende riten’ genoemd
omdat ze eigenlijk VERKLAREN of DUIDELIJK MAKEN
wat gedoopt-zijn eigenlijk wil zeggen!

In wat volgt vertellen we nog wat meer over al die bijzondere handelingen (rituelen):

  1. Zalving met heilig Chrisma
  2. Doopkleed
  3. Doopkaars
  4. Effeta-gebed